Note

Watt


Watt er en måleenhed for effekt (opkaldt efter James Watt). Watt er en "forkortelse" for Joules Pr. Sekund.

1 W = 1 J/s (Watt)
1 Wh = 1 J/s * 60*60 = 3600 J (Watt-time)
1 kWh = 1000*3600 = 3,600,000 J = 3,6 MJ (Kilowatt-time)


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 3 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.