Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Varmeudvidelse og kompressibilitet - Notewiki


Note

Varmeudvidelse og kompressibilitet


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
Indenfor termodynamik beskriver varmeudvidelsen og kompressibiliteten et stofs evne til at ændre sit volumen, når henholdsvis temperaturen og trykket øges. Varmeudvidelsen beskriver således hvor meget et stof udvider sig når det opvarmes ved konstant tryk, eller omvendt hvor meget det trækker sig sammen når det nedkøles. Kompressibiliteten beskriver ligeledes hvor meget et stof trækker sig sammen når trykket øges ved fastholdt temperatur, eller omvendt hvor meget det udvider sig når trykket sænkes. For en tilstandsvariabel V = V(T,p) som beskriver volumenet afhængig af temperatur og tryk, kan differentialet opskrives på følgende måde.Det første led i differentialet beskriver hvordan en lille ændringen i temperaturen giver anledning til en lille ændring i volumenet. Ud fra dette led defineres varmeudvidelseskoefficienten på nedenstående måde.Det andet led i differentialet beskriver så hvordan en lille ændring i trykket giver anledning til en lille ændring i volumenet. Ud fra dette defineres kompressibiliteten på nedenstående måde, hvor det negative fortegn indføres fordi volumenet altid bliver mindre når trykket stiger, hvilket forårsager at koefficienten vil blive negativ, hvilket ikke er ønskeligt.Det oprindelige differentiale kan nu omskrives ved at benytte disse to definitioner, så det mere simple udtryk herunder fremkommer.Det gælder desuden, at trykket afledt i forhold til temperaturen ved fastholdt volumen, svarer til forholdet mellem varmeudvidelsen og kompressibiliteten.For en idealgas er varmeudvidelsen og kompressibiliteten givet ved de to udtryk herunder.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 8 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.