Note

Van der Waals ligning


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
van der Waals ligning er en termodynamisk tilstandsligning, som har visse fordele i forhold til idealgasligningen. van der Waals ligning tager højde for, at molekylerne har en vis udstrækning i volumenet, samt at molekylerne kan interagerer med hinanden, bl.a. ved hjælp af van der Waals kræfter. Fordi ligningen tager højde for disse to ekstra ting, er ligning bedre til at beskrive gassers opførsel ved lave temperaturer eller høje tryk, således at gassen er ved at kondensere. Rent matematisk opskrives van der Waals ligning på nedenstående måde.  • R er gaskonstanten.
  • T er temperaturen.
  • V er volumenet.
  • n er stofmængden.
  • a er et mål for tiltrækningen mellem molekylerne.
  • b er det gennemsnitlige volumen af hvert molekyle.

I tilfældet hvor a = b = 0 reduceres ligningen til idealgasligningen, hvilket er en vigtig egenskab.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.