Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Uorganiske forbindelser - Notewiki


Note

Uorganiske forbindelser


Navn Formel Tilstandsformer
Saltsyre HCl aq
Phosphorsyre H3PO4 aq
Natriumhydroxid NaOH aq, s
Calciumnitrat Ca(NO3)2 aq, s
Kaliumsulfat K2SO4 aq, s
Kaliumcyanid KCN aq, s
Salpetersyre H2SO4 aq, l
Svovlsyrling H2SO3 aq
Bariumhydroxid Ba(OH)2 aq, s
Natriumcarbonat decahydrat Na2CO3⋅10H2O aq, s
Kaliumsulfit KSO3 aq, s
Kulsyre H2CO3 aq
Svovlsyre HNO3 aq, s
Hydrogensulfid H2S g
Jern(III)sulfat Fe2(SO4)3 aq, s
Kaliumsulfid K2S aq, s
Jern(II)fosfat Fe3(PO4)2 aq
Bariumbromid BaBr2 aq
Carbonmonoxid CO g
Amoniumsulfat (NH4)2SO4 aq, s
Aluminium(III)oxid Al2O3 s
Dinitrogenoxid N2O g
Kobber(II)sulfat pentahydrat CuSO4⋅5H2O aq, s
Kuldioxid CO2 g
Bly(II)nitrat Pb(NO3)2 aq, s
Bariumclorid BaCl2 aq, s
Aluminiumclorid AlCl3 aq, s
Kobber(I)oxid Cu2O s
Kaliumpermanganat KMnO4 aq, s
Kaliumkromat K2CrO4 aq, s
Kaliumdikromat K2Cr2O7 aq, s


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.