Note

Unit


Unit er en vægtenhed som bruges indenfor fysikkens verden. Den bruges til at måle forskellige atomare genstandes vægt.

En unit er det samme som 1,7 x 10-24 gram, eller mere præcist 1,66053886 x 10-24 gram.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.