Note

Spor


Lineær Algebra
Matricer
Matrix · Identitetsmatrix · Determinant · Spor · Invertibel matrix · Transponering · Egenværdi · Egenvektor
Vektorer
Vektor · Enhedsvektor · Ydre produkt · Indre produkt · Krydsprodukt · Prikprodukt
Calculus
Nabla operator · Gradient · Divergens · Rotation · Laplace operator · Jacobimatricen
Sporet (på engelsk Trace) er en funktion i lineær algebra, som er defineret for kvadratiske n x n matricer. Sporet af en matrix svarer til summen af alle værdierne på matricens diagonal. Derfor kan funktionen rent matematisk opskrives på nedenstående måde.Det gælder desuden at sporet også svarer til summen af matricens egenværdier, hvilket betyder at det er invariant i forhold til basen. Derfor kan sporet også opskrives på følgende måde.Regneregler

Som for alt andet gælder der en række regneregler for denne funktion, hvoraf de væsentligste er listet herunder.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.