Note

Potentiel energi


Potentiel energi, også kendt som beliggenhedsenergi, er energi som er oplagret i et objekt i forhold til objektets placering i et kraftfelt. Et objekt i et tyngdefelt kan tilføres potentiel energi, hvis det fjernes fra tyngdefeltets centrum og omvendt fratages potentiel energi hvis det flyttes nærmere tyngdefeltets centrum. I dagligdags begreber betyder det, at hvis man tager en bog og sætter den op på øverste hylde i reolen, har den fået tilført en mængde potentiel energi som er proportional med den højde som hylden er i. Normalt snakker man kun om ændringen af potentiel energi og ikke om objektets samlede potentielle energi, da denne energi er knap så interessant fordi den ofte ikke kan udnyttes. Rent matematisk er potentiel energi defineret på følgende måde.Kraften som påvirker et objekt i et tyngdefelt kan som bekendt beregnes med newtons anden lov (F = ma) og ud fra denne kan vi altså beregne ændringen i potentiel energi når objektets afstand fra tyngdefeltets centrum ændres. I fældet med Jorden vil det sige ændringen i højden fra jordoverfladen.Potentiel energi kan beregnes for objekter i alle mulige former for kraftfelter, hvis man blot kender kraften som virker på objektet. Potentiel energi kan senere omdannes til kinetisk energi. Man kalder det netop potentiel energi, fordi energien har potentiale til at blive udnyttet i form af f.eks. bevægelse. Potentiel energi kan også være oplagret i kemiske forbindelser, som det f.eks. er tilfældet i batterier og i levende organismer. I mennesker og dyr findes potentiel energi i kroppen hovedsageligt i form af fedt- og sukkerdepoter. Denne form for potentiel energi kan også senere omdannes så vi kan benytte den når vi f.eks. bevæger os.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.