Note

Nyttevirkning


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
Nyttevirkning beskriver hvor effektivt en termodynamisk proces forløber. Helt enkelt beskriver formlen hvor meget energi man får ud af processen i forhold til hvor energi du bruger til at få den til at forløbe. Nyttevirkning benyttes hovedsageligt til at beskrive hvor effektiv en maskine er til at omdanne f.eks. varme til mekanisk arbejde. Formlen for nyttevirkning opskrives på nedenstående måde.Regneeksempel

Vi opvarmer 1 kg vand fra 12 til 25 grader celsius, ved at placere det på en kogeplade som er tilsluttet en energi måler. Måleren viser at vi brugte 65000 J på at opvarme vandet, men hvor meget af energien er faktisk gået til selve opvarmningen af vandet? Ved at benytte formlen for specifik varmekapacitet, kan vi beregne hvor meget energi det kræver at varme vandet op.Nyttevirkningen kan nu beregnes ved forholdet mellem den nødvendige energi og den brugte energi.Som det ses er det faktisk kun 83,6% af energien som er gået til at opvarmning af vandet, resten er gået til bl.a. opvarmning af gryden eller bare forsvundet ud i atmosfæren.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.