Note

Normalfordeling


Normalfordelingen (også kendt som Gaussfordelingen) er en kontinuert fordelingen indenfor statistik. Normalfordelingen kan udelukkende bestemmes ud fra middelværdien og variansen. En normalfordelt variabel Y betegnes med: .

Formler


Til en normalfordeling er der knyttet forskellige formler, som beskrevet i dette afsnit.

σ2: Variansen for datasættet.
µ: Middelværdien for datasættet.
y: Det udfald som sandsynligheden skal bestemmes for.

Sandsynlighed

Sandsynligheden for et bestemt udfald, kan beregnes med nedenstående tæthedsfunktion.Middelværdi, varians og standardafgivelse

De resterende parameter er allerede kendt for en normalfordeling, da normalfordelingen er dannet ud fra disse værdier.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.