Note

Newtons 2. lov


Newtons 2. lov siger, at den resulterede kræft, er lig massen gange accelerationen.Ved af kombinere Newtons lov med formlen for hastighed:Kan vi også omskrive funktionen om til dette:Sammenhænget mellem strækning, hastighed og tid, kan udtrykkes med disse formler:


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.