Note

Mac tricks


Fix keys in terminal (use ESC key to generate \033)
Page Up    \033[5~
Page Down \033[6~
Home \033[1~ eller \033[H
End \033[4~ eller \033[F

Install commandline tools
xcode-select --install

Avoid .DS_Store on remote hosts
defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true

Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.