Note

Linearisering


Linearisering er en matematisk metode til at bestemme en lineær tilnærmelse af en funktion i et givent punkt. Linearisering benyttes primært til at finde tilnærmelsesvise værdier for komplekse funktioner, samt til at bestemme tangenter til grafer. Definitionen lyder på tekst: Lineariseringen af f(x) omkring x = a, er den lineære funktion der har tangenten som graf. Kalder man lineariseringen for L, er forskriften som nedenstående.Værdierne betragtes som tilnærmelser (approksimationer) til værdierne f(x), når x ligger tæt ved a. Dette udtrykkes ved:Hvis funktionen f(x) optræder i et problem og x-værdier i nærheden af en fast værdi a, er af særlig interesse, kan man af og til få en omtrentlig løsning til problemet ved at erstatte f(x) med L(x). Det giver en simplere udgave af problemet, som man måske kan løse. Man siger, at man har lineariseret problemet.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.