Note

Kovalent binding


En kovalent binding er en ionbinding mellem to eller flere ikke-metaller. Den kovalente binding opstår for, at atomerne kan få opfyldt oktetreglen. I en kovalent binding deles atomerne om et, eller flere sæt fælles elektroner, modsat salte hvor atomerne helt afgiver elektronerne. Der findes to forskellige typer kovalente bindinger, en polær og en upolær.
De upolære og de polære bindinger kan heller ikke blandes sammen, men vil dele sig i lag. Man kan f.eks. prøve at blande benzin, som er upolært, med vand som er polært, så kan man se at benzinen bare vil ligge sig oven på vandet.

Polær


En polær kovalent binding opstår, når nogle atomer der ikke har samme elektronegativitet går sammen i en binding. Dette gør at der er nogle af atomerne der hiver mere i elektronerne end andre. Dette gør at bindingen får en side hvor den er mest negativ og en side hvor den er mest positiv. Den danner altså en slags plus og minus poler.

Upolær


En upolær kovalent binding er så det modsatte af en polær binding. Her har atomerne cirka samme elektronegativitet, så de trækker lige meget i elektronerne. Derfor bliver den upolære binding også symmetrisk.

Navngivning


Man navngiver stofferne i den række følge som er vist herunder.

B Si C As P N H Te Se S At I Br Cl O F

Desuden sætter man -id på det sidste stof, så saltsyre hedder hydrogenchlorid.
Hvis der er mere end ét atom af samme atomtype, sætter man et præfiks foran, så hedder Dinitrogenoxid

Præfixerne:
1. mono-
2. di-
3. tri-
4. tetra-
5. penta-
6. hexa-
7. hepta-
8. octa-
9. nona-
10. deca-

Struktur


Kovalente bindinger har tre forskellige struktur former, som hver har forskellige vinkelgrader.
Bindingsvinkler:	109,5°		107,3°		104,5°
Rumligstruktur: tetraeder pyramide vinklet

Bindinger


Enkeltbinding:
1 fælles elektron par
1 kovalent binding


Eksempel for H2:
Stregformel: H-H
Dobbeltbinding:
2 fælles elektron par
2 kovalente bindinger


Eksempel for CO2:
Stregformel: O=C=O
Trippelbinding:
3 fælles elektron par
3 kovalente bindinger


Eksempel for N2:
Stregformel: N≡N


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.