Note

Kinetisk energi


Kinetisk energi, også kendt som bevægelsesenergi, er den energi som et objekt besidder i form af dets hastighed. Kinetisk energi er defineret som den mængde energi som er krævet for at accelerere objektet fra hvile til dets nuværende hastighed. Når et objekt først har opnået en hvis hastighed beholder den sin kinetiske energi (og derfor også hastighed) så længe det ikke bliver påvirket at ydre kræfter, altså som beskrevet i newtons første lov. Den kinetiske energi for et objekt i bevægelse kan udtrykkes ved:Der gælder dog en undtagelse, nemlig hvis objektet bevæger sig i cirkelbevægelse, så skal nedenstående udtryk i stedet benyttes.Hvis hastigheden nærmer sig lysets hastighed skal der tages højde for relativitetsteorien, hvilket betyder at udtrykket for den kinetiske energi ændres i overensstemmelse med Lorentz faktoren. Dette er nærmere beskrevet i artiklen omkring relativistisk energi og impuls.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.