Note

Isokor proces


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet

Grafen viser hvordan trykket ændre sig, mens volumenet er konstant.

En isokor process er en termodynamisk proces hvor volumenet er konstant. Når volumenet er konstant, udføres der ikke arbejde fra eller på omgivelserne, hvilket betyder at at den indre energi for en isokor proces udelukkende afhænger af den tilførte varme.Tages entropien i betragtning, kan nedenstående relation opskrives, hvis man betrager en idealgas. I tilfældet med en idealgas er Joules konstant nemlig nul, hvilket forsimpler udtrykket.For en idealgas, kan ovenstående udtryk omskrives til nedenstående, hvor cmv er den molære varmekapacitet.Ændringen af entropien kan beregnes ved at integrere over temperaturen. Det skal her bemærkes, at varmekapaciteten Cv også sagtens kan være en funktion af temperaturen, hvis man ikke arbejder med en idealgas.

Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.