Note

Isobar proces


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
En isobar proces er en termodynamisk proces, hvor trykket er konstant. Under disse omstændigheder er det særlig let af bestemme det udførte arbejde på gassen. Det udførte arbejde kan helt enkelt beregnes ud fra ændringen i volumenet, som vist herunder.Hvis vi betragter en idealgas, kan den tilførte varme udtrykkes på følgende måde.I formlen indgår cp som kaldes for den specifikke molære varmekapacitet ved konstant tryk, et udtryk som måles i J/(mol⋅K). Hvis vi fortsat betragter en idealgas, kan cp beregnes på følgende måde, for henholdsvis en monoatomisk og en diatomisk gas.


Her ses en isobar proces, hvor man ser hvordan volumenet ændrer sig, mens trykket er konstant.

En isobar proces kan skitseres på et pV-diagram, som vist til højre. Desuden gælder det, at arbejdet udført under processen svarer til arealet under kurven.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.