Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Isentropisk proces - Notewiki


Note

Isentropisk proces


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
En isentropisk proces er det samme som en kvasistatisk reversibel adiabatisk proces. At processen er kvasistatisk betyder at den foregår (relativt) langsomt, således at gassen (eller eventuelt et andet fluid) hele tiden er i ligevægt. Dette er også kravet for, at en process er reversibel. En process som foregår meget hurtigt, kan aldrig være reversibel, fordi der opstår turbulens og gradienter under processen. For en isentropisk proces er (som navnet antyder) entropien konstant under hele processen, hvilket er specielt, da entropien i alle andre processor altid vil stige. For en isentropisk process er den indre energi defineret på samme måde, som får en adiabatisk proces.Og entropien er derfor givet ved termodynamikkens 2. lov, som vist herunder.Isentropiske relationer

For en isentropisk process udført med en idealgas, kan man udlede en række forskellige relationer, som er nytte i forbindelse med beregninger af processor. Specielt indenfor beregningen af forskellen men en tilstand til en anden. Til at udlede disse udtryk, ser vi på den indre energi og enthalpien.

Hvis vi nu ser på det adiabatiske indeks (forholdet mellem varmekapaciteten ved henholdsvis fastholdt tryk og fasthold volumen), kan nedenstående relation opskrives.Ved at benytte separation af de variable, kan opstående differentialligningen løses, som vist herunder.Omskrives ovenstående udtryk (hvor C er en integrationskonstant) en smule fås et mere anvendeligt resultat.Ovenstående udsagn medføre at nedenstående også er sandt, hvilket er den første relation for en isentropisk proces. Denne relation kan altså benytte til at knytte volumenet og trykket sammen for to givende tilstande i en isentropisk proces.Indsætter man idealgasligningen for henholdsvis trykket og volumenet i ovenstående ligning, så fås der yderligere to brugbare relationer, som er vist herunder.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.