Note

Indre energi


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
Den indre energi er et termodynamisk potentiale, som svarer til den totale energi i et termodynamisk system. Den indre energi afhænger af bl.a. af molekylernes bevægelse, kemiske bindinger og potential energi. Der findes to måder hvorpå man kan ændre den indre energi (U) i et stof.

  • Ved at tilføre eller fjerne varme (Q)
  • Ved at omgivelserne udfører arbejde på stoffet eller ved at stoffet udfører arbejde på omgivelserne (W)

Normalt er man kun interesseret i ændringen af den indre energi og ikke den absolutte værdi. Dette skyldes at det kun er ændringen, som man kan bruge til noget, da man som regel aldrig kan udnytte den totale indre energi. Rent matematisk er den indre energi givet ved nedenstående udtryk.differentialform kan den indre energi opskrives på følgende måde.Hvis vi betragter en reversibel process, kan vi ved at benytte 2. hovedsætning opskrives varmen på nedenstående måde.Dette betyder at den indre energi kan omskrives til udtrykket herunder.Maxwellrelation

Ud fra den indre energi kan der udledes en Maxwellrelation. Hvis vi betragter differentialet herover, kan vi slutte at nedenstående udsagn må være sande.For termodynamiske tilstandsfunktioner gælder det altid, at de blandede andenordens afledte er ens, hvilket betyder at rækkefølgen af differentiationen er underordnet. Dette betyder, at vi kan opskrives nedenstående Maxwellrelation.
Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.