Note

Idealgasligningen


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
Idealgasligningen (også kendt som idealgasloven) er en tilstandsligning som beskriver sammenhænget mellem temperatur, tryk og rumfang for en idealgas. Ligningen kan bruges til at beregne forskellige fysiske egenskaber for gasser, som tilnærmelsesvis opfører sig som en idealgas. Når man taler om en idealgas antager man at molekylerne ikke har nogen udstrækning, de er med andre ord punktpartikler. Desuden antager man at molekylerne ikke interagere med hinanden. Denne antagelse er en udmærket approksimation i mange tilfælde, fordi gasmolekyler er små og der er langt mellem dem. Det sidste led i idealgasligningen kan opskrives på to forskellige måder, alt efter om den benyttes i forbindelse med henholdsvis kemi eller fysik.  • p er trykket (enheden afhænger af gaskonstanten)
  • V er volumenet (enheden afhænger af gaskonstanten)
  • T er temperaturen (målt i kelvin)
  • n er stofmængden (målt i mol)
  • N er antal gasmolekyler.
  • k er Boltzmanns konstant.
  • R er gaskonstanten (se nederst på siden).

Ud fra ovenstående kan det konkluderes at følgende må være gældende.Desuden gælder det at er konstant ved konstant temperatur og når man vil opnå et konstant volumen.

Eksempel


Vi vil udregne hvor meget 1 mol gas fylder ved 0 °C og almindeligt tryk.

n = 1 mol
T = 273 K / 0 °C
p = 101325 Pa

Først isoleres volumenet i formlen.Herefter indsættes de forskellige værdier, hvorved resultatet fremkommer.Volumen af 1 mol gas er altså 22,4 L.

Gaskonstanten


Alt efter hvilken enhed man måler trykket og volumenet i, antager gaskonstanten forskellige værdier.

Tryk Volumen Gaskonstant
Pascal Kubikmeter

Bar Liter

Atmosfære LiterSidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.