Note

Gaussisk integral


Det Gaussiske integral er integralet af den gaussiske funktion eax2 over hele den reelle akse.Der findes en del forskellige varianter af dette integral, som kan løses ved substitution samt ved at differentiere under integralet. Herunder er en liste over eksempler, hvor substitutionen u = x2 bliver benyttet flere steder. Det skal bemærkes at denne fremgangsmåde kun er gyldig fordi funktionerne tilhører L2 rummet.Herover er det benyttet at der kan byttes om på differentiation of integration.Vi kan generalisere de ovenstående formler, afhængig af om exponenten for x er lige eller ulige.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.