Note

Fouriertransformation


Fouriertransformation er matematisk transformation som, sammen med Fourierserier, hovedsageligt benyttes til at løse differential- og integralligninger. Fouriertransformationen F(k) af en funktion f(x) udføreres på følgende måde.Ved at benytte den inverse Fouriertransformation, kan man transformere tilbage til den oprindelige funktion.I disse transformationer er eksponentialfunktionen eikx basen for Fouriertransformationen. Enhver periodisk funktion med interval [-L, L] kan omskrives til en Fourierserie (som i bund og grund er en Laurentserie), bestående af Fourierbasen samt en række koefficienter.

hvorDen rigtige Fourierserie benytter L = π i ovenstående udtryk.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.