Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Entalpi - Notewiki


Note

Entalpi


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
Entalpi er et termodynamisk potentiale, som beskriver systemets samlede energi, samt systemets mulighed for at udføre pV-arbejde. Entalpi benyttes i beregninger hvor trykket holdes konstant, samt til at bestemme hvorvidt en reaktion er endeterm eller exoterm. Ændringen i entalpien er positiv hvis reaktionen er endoterm og negativ hvis reaktionen er exoterm. Entalpi optræder også tit i forbindelse med kemiske reaktioner, hvor entalpien siger noget om, hvor meget kemiske energi man har til rådighed. Rent matematik er entalpi beskrevet af nedenstående ligning.  • H er entalpien.
  • U er den indre energi.
  • p er trykket.
  • V er volumenet.

Det gælder desuden, at for et system ved konstant entropi og tryk, vil entalpien være minimal under ligevægtsbetingelser. Omvendt betyder dette også, at systemet først er i ligevægt i det øjeblik entalpien er minimeret. Ved omskrivning til differentialform kan entalpien opskrives på følgende måde.Hvis vi betragter en reversibel process, den den indre energi opskrives på nedenstående måde.Dette betyder at entalpien kan omskrives til et mere simpelt udtryk.Maxwellrelation

Ud fra entalpien kan der udledes en Maxwellrelation. Hvis vi betragter differentialet herover, kan vi slutte at nedenstående udsagn må være sande.For termodynamiske tilstandsfunktioner gælder det altid, at de blandede andenordens afledte er ens, hvilket betyder at rækkefølgen af differentiationen er underordnet. Dette betyder, at vi kan opskrives nedenstående Maxwellrelation.
Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 6 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.