Note

Differentiale


Differentialet af en funktion er et udtryk for ændringen i den eller de uafhængige variable. Differentialet af en funktion, afhænger af dobbelt så mange variable som den oprindelige funktion, nemlig de n variable , samt n andre variable som kaldes . Differentialet af en funktion beregnes ved:Nedenstående regneregler er gældende for differentialer, hvor c er en konstant og e og g er funktioner.
Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.