Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Biot-Savarts lov - Notewiki


Note

Biot-Savarts lov


Biot-Savarts lov beskriver det magnetiske felt som dannes af en jævn elektrisk strøm igennem f.eks. en ledning. Loven benyttes til at bestemme styrken af det magnetiske felt i en given afstanden fra lederen, hvis man kender strømmen samt retningen og afstanden til punktet udenfor lederen. Hvis man ønsker både størrelsen og retningen af feltet beregnes det ved hjælp af vektorer.i: Strømstyrken målt i ampere.
ds: Beskriver strømmens retning, samt længden af det element af ledningen som der integreres over.
r: Beskriver retningen og afstanden ud til det punkt hvori feltstyrken ønskes bestemt.
µ0: Den magnetiske konstant.

Hvis man kun ønsker størrelsen af feltet, kan vektorerne udelades og udtrykket bliver herefter.i: Strømstyrken målt i ampere.
ds: Længden af det element af ledningen som der integreres over.
r: Afstanden ud til det punkt hvori feltstyrken ønskes bestemt.
Φ: Vinklen mellem ds og r.
µ0: Den magnetiske konstant.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.