Note

Binomialformlen


Binomialformlen er en måde at udvide udtrykket for den n'te potens af en toleddet størrelse. Binomialformlen benyttes i stor udstrækningen indenfor både matematikkens og fysikkens værdien til at estimere værdien for kvadratet. Binomialformlen ser ud som følgende.Der findes en variant af binomialformlen, hvor a substitueres med 1 og b substitueres med a. I dette tilfælde benyttes i stedet nedenstående uendelige række til at estimere værdien. Normalt benytter man kun det første, eller de to første led, da resten bliver ubetydeligt for resultatet.
Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.