Note

Billedsprog


Sammenligning: Det er når man sammenligner to vidt forskellige ring med ordet som eller somon.
Eksempel: Bordet var blankt som et spejl

Metafor: Metaforer er omskrivninger af en sætning, så man selv skal finde meningen, ofte ved hjælp af konteksten.
Eksempel: Sneen lå som en dyne over marken

Besjæling: Besjæling er nå man giver døde ting menneskelige egenskaber.
Eksempel: Træet strakte sine grene mod himlen

Personificering: Det er når abstrakte ting får menneskelige egenskaber.
Eksempel: Vinden snog sig omkring hushjørnet.

Symbol: Symboler i tekster er ikke kun entydige, men henviser ofte til forskellige ting.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 6 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.