Billede

Billede:Energy in central force field.png
Energy in central force field.png (347 x 297 pixel, file size: 12.2 KB, MIME type: image/png)

Grafer som skitserer hvordan energifordelingen er i et centralt kraftfelt.

Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.