Billede

Billede:Accelerated frame.png
Accelerated frame.png (328 x 308 pixel, file size: 10.3 KB, MIME type: image/png)

På skitsen ses en inertialramme og en referenceramme, samt en partikel m med koordinater i inertialrammen.

Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 6 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.