Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Basal statistik - Notewiki


Note

Basal statistik


Denne note beskriver helt elementære begreber indenfor diskret sandsynlighedsregning. Disse udtryk benyttes hvis man ønsker at bestemme sandsylighed, middelværdi, varians og spredning ud fra et datasæt. I formlerne herunder er N det totale antal elementer i datasættet og N(j) er værdien for det j'te element i datasættet. Hvis datasættet således beskriver alderen på en række personer, vil N(22) være antallet af personer som er 22 år gamle.

Sandsynlighed
Sandsynligheden for et givent udfald kan beregnes ved forholdet mellem værdien for et givent element og det totale antal elementer i datasættet.Middelværdi
Middelværdien for et datasæt kan beregnes på følgende måde.Man benytter også nedenstående udtryk, når man ønsker at bestemme variansen.De to udtryk herover er også gældende for kontinuerte sandsynlighedsfordelinger, hvor man blot ændre summerne til et integral.

Varians og spredning
Variansen (og derved spredningen, svarende til kvadratroden af variansen) kan beregnes ud fra de to udtryk, som er opskrevet under middelværdien.
Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.