Note

Asymptote


En asymptote er en kurve, som nærmer sig en bestemt værdi uden nogensinde at nå den. Funktionen f(x)=1/x er f.eks. både lodret og vandret asymptotisk til henholdsvis y- og x-aksen.

Vandret asymptote

Definition: En vandret asymptote for en funktion f(x) er en linje y = a, hvor afstanden mellem f(x) og y går mod nul, når x går mod uendelig eller minus uendelig.Lodret asymptote

Definition: En lodret asymptote for en funktion f(x) er en linje x = b, hvor det gælder at f(x) går mod uendelig eller minus uendelig når x går mod b.
Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 5 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.