Note

Argumentation


Definition: En kommunikation, hvor afsender i skrift eller tale fremstiller et begrundet synspunkt om et sagforhold med den intention at vinde modtagers tilslutning til synspunktet.

Tre krav til et argument:
1. Der skal indgå mindst to informationer, hvoraf den ene begrunder den anden.
2. Argumentationen skal være holdbar, dvs. at begrundelserne skal være sande eller sandsynlige.
3. Argumentationen skal være relevant, dvs. handle om det der argumenteres for eller imod.

Opbygningsmodel:


Belæg: Begrundelse af påstanden
Hjemmel: En uddybende begrundelse der understøtter belægget og derfor også påstanden.
Påstand: Det udsagn vi prøver at overbevise modtageren om.

For at noget kan være en påstand, skal man kunne sige enig/uenig til udsagnet.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.