Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Amperes lov - Notewiki


Note

Amperes lov


Amperes lov er en af de fire Maxwell-ligninger. Amperes lov beskriver det magnetiske felt som opstår når der løber en jævn strøm af elektriske ladninger igennem en leder. Amperes lov er en af de de fundamentale love indenfor magnetisme og den indeholder desuden Biot-Savarts lov som er særtilfælde. Loven er magnetismens svar på Gauss' lov, hvilket også kan ses på ligningerne som minder en del om hinanden. Ligesom det er tilfældet for Gauss' lov, er Amperes lov specielt brugbar i tilfælde med en høj grad af symmetri. Almindeligvis skrives Amperes lov på nedenstående måde.Anvendelse af Amperes lov


For at beskrive det magnetiske felt via Amperes lov, konstruere man en imaginær lukket kurven omkring den strøm af ladninger som er årsagen til feltet. Kurven, som på engelsk hedder et Amperian loop, konstrueres så der opnås højst mulig symmetri.

Ledning


Det er nemt at benytte Amperes lov til at bestemme feltet omkring en lang lige ledning, hvori der løber en ladning af elektroner. Vi konstruerer først et Amperian loop som vist på skitsen til højre (skitsen viser tværsnittet af en ledning set fra oven). I dette tilfælde består magnetfeltet kun en tangetiel komponent (som vist i Ørsteds eksperiment) og derfor behøves der ikke tages højde for nogle vinkler, hvilket betyder at Amperes lov kan derfor omskrives fra vektorer til almindelige tal.Integralet for ds er simpelthen bare længden rundt i banen, som i dette tilfælde er en cirkel.Hvis B isoleres fås et udtryk for det magnetiske felt som en funktion af afstanden.
Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 6 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.