Note

Alkoholer


Alkoholer indeholder atomerne: C, H, O. De er faktisk bare en alkan med en eller flere aktive OH grupper på.

Navngives med endelsen: -ol
Funktionel gruppe: -OH (hydroxygruppe)

Eksempler


Methanol


1,2,3-propantriol / propan-1,2,3-triol

CH3CH2CH2CH2CH2OH -> Pentan-1-ol / 1-pentanol

Navngivelse


Alkoholerne navngives med alkannavnet efterfulgt af -ol.
Man bruger ligesom med alkanerne tallene til at fortælle hvor OH grupperne sidder. De samme regler gælder her, man starter fra den ende, hvor man først møder en OH gruppe.

Typer af alkohol


Primær alkohol:
Struktur:
R-CH2-OH

OH-gruppen sidder for enden af kulstofkæden.
Kan oxideres til en aldehyd og videre til en carboxylsyre.

Sekundær alkohol:
Struktur:

OH-gruppen sidder inden i kulstofkæden.
Kan oxideres til en keton.

Terriær alkohol:
Struktur:

OH-gruppen sidder ved en forgræning
Kan ikke oxideres, uden at ødelægge strukturen.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.