Note

Alkaner


Alkaner er carbonhydrider som kun indeholder enkeltbindinger. De har den generelle molekyleformel: CnH2n+2, hvor n er et vilkårligt heltal. Alle alkaner navngives med endelsen: -an.

Isomeri


Isomere er forbindelser med samme molekyleformel, men med forskellige strukturformler.

Eksempel:
C4H_10_ - 2 isomere alkaner

Stoffet kan være butan: CH3-CH2-CH2-CH3

Men det kan også være 2-methylpropan:


Det er to vidt forskellige stoffer, med forskellige fysiske og kemiske egenskaber.

Navngivning


Vi har et tilfældigt molekyle:


Efternavnet kommer fra navnet af den længste vandrette kæde, som i det tilfælde her er hexan.
Derefter ser vi på de kæder, som sidder på den længste kæde, vi lige har fundet. Man starter med at nummerer, fra den side, hvor man først møder en sidekæde, da man skal navngive fra den side af. Her kan vi se at vi har en kæde på position 2 og position 3. Den første kæde hedder methyl, og anden kæde hedder ethyl. Derfor kommer stoffet til at hedde 3-ethyl-2-methylhexan.
Tallene foran kædenavene angiver hvilke positioner kæderne sidder på.

Kemiske egenskaber


Alkaner er reaktionstræge - men kan reagere ved høj temperatur eller lys.

1. Forbrændingsreaktioner
Fuldstændig (redoxreaktion):

C5H2 + 8O2 + -> Varme -> 5CO2 + 6H2O

Ved en fuldstændig forbrænding vil der blive dannet vand og CO2. En fuldstændig forbrænding kan kun finde sted hvis der er både nok varme og nok ilt.

Ufuldstændig:
En ufuldstændig forbrænding er en forbrænding hvor der ikke er varme, eller ilt nok. Derfor bliver molekylerne ikke lavet om til rent vand og CO2. Der bliver derimod danner CO (som er giftigt) og sod/sort røg. Soden er frie C atomer.

2. Substitutionsreaktioner
Dette sker også ved høj temperatur eller lys.
Definition: Et atom (eller atomgruppe) udskiftes med et andet atom (eller atomgruppe).

Eksempel: CH3CH3 + Br2 -> CH3CH2Br + HBr

Her bliver det tilført noget brom og så bliver det ene H udskiftet med Br og det bliver HBr i overskud.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 9 ms og der blev foretaget 1 databaseforespørgsler.