Warning: Use of undefined constant ANONYMOUS - assumed 'ANONYMOUS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/mitsted.dk/wiki/index.php on line 4
Adiabatisk proces - Notewiki


Note

Adiabatisk proces


Termodynamik
Grundlæggende
Termodynamikkens love · Arbejde
Potentialer
Indre energi · Entalpi
Helmholtz energi · Gibbs energi
Processor
Isokor · Isobar · Isoterm · Adiabatisk
Isentropisk · Carnot
Relaterede emner
Varmekapacitet · Nyttevirkning
Idealgasligningen · van der Waals ligning
Varmeudvidelse og kompressibilitet
En adiabatisk proces er en termodynamisk proces hvor der ikke udveksles varme med omgivelserne. En adiabatisk proces opstår blandet andet i en dieselmotor, hvor stemplet komprimere en blanding af luft og dieselolie meget kraftigt. Når den indespærrede gas komprimeres så hurtigt, når den ikke at afgive varme til cylinder og stempel. Dette betyder at al arbejdet bliver omsat til indre energi, altså vil temperaturen stige, hvorved dieselolien antændes. Fordi der ikke udveksles varme med omgivelserne, vil ændringen i den indre energi udelukkende afhænge af de udførte arbejde.For en idealgas kan arbejdet udregnes på følgende måde.I ovenstående ligning er Gamma det adiabatiske indeks. Hvis en adiabatisk proces samtidig er reversibel, kaldes det for en isentropisk proces. I dette tilfælde gælder der nogle yderligere betingelser, som kan benyttes til at udlede et par nytte relationer.


Sidens indhold er licenseret under Creative Commons BY-NC 2.5 Licensen. Så længe sidens indhold ikke benyttes til kommercielle formål, må du ændre og dele sidens indhold som du har lyst. Hvis du benytter sidens indhold andre steder på nettet eller videregiver sidens indhold i trykt form, skal forfatteren krediteres enten med navn eller link til denne side.

Siden blev genereret på 7 ms og der blev foretaget 2 databaseforespørgsler.